Inschrijven 2019-2020

Inschrijven

 

 

Hoe schrijf je in?

Stap 1: Je meldt je via het aanmeldingsformulier aan op maandag 25 maart tussen 17 uur en 20 uur (refresh als je al voor 17 uur de pagina bezocht).

Stap 2: Je ontvangt uiterlijk 28 maart een mail met leesbevestiging OF een aangetekend schrijven (vertrekt 28 maart) waarin vermeld zal staan of jouw aanmelding gunstig of ongunstig is.

Stap 3: Als je aanvraag gunstig is, kan je de aanmelding tussen 24 april en 24 mei omzetten in een inschrijving.

We raden je aan ook onderstaande vragen en antwoorden goed door te lezen.

Is er nog plaats in stamina?

 

Jaar

Capaciteit 2019-2020

Vrije plaatsen 2019-2020

1A

50

0

2A

 

3A

44

 

40

0

 

0

Laatst aangepaste datum 26/03/2019.

Deze aantallen worden na elke aanmeldings- of inschrijvingsperiode aangepast.

Capaciteit = aantal leerlingen die in dat jaar worden toegelaten.

Vrije plaats = een plaats die vrijgegeven wordt voor inschrijving.

 

wat is het verschil tussen een aanmelding en een inschrijving?

 • Aanmelding = via het aanmeldingsformulier laat je weten dat je jouw zoon/dochter wenst in te schrijven in stamina. Je aanmelding wordt geregistreerd in de registers.
   
 • Inschrijving = je gunstig gerangschikte aanmelding zet je om in een inschrijving, door een afspraak te maken op school. Alle formulieren worden daar verder ingevuld zodat je jouw zoon/dochter een vlotte start kan maken. Voor het eerste leerjaar van de eerste graad is een aanmelding noodzakelijk!

Hoe ziet het aanmeldingsformulier er uit?

Hier vind je hoe het aanmeldingsformulier er uit ziet.

Waar vind ik meer details over het aanmeldingsformulier?

Je kan het stappenplan gebruiken om correct aan te melden.

Welke specifieke info moet ik voor de aanmelding verzamelen?

 • adres van de leerling
 • de leerling is een indicator of een niet-indicator
 • telefoonnummer / e-mailadres van een ouder
 • rijksregisternummer
 • akkoord van beide ouders om zich aan te melden in stamina (dit hoeft niet als de voogdij helemaal bij 1 ouder zit en/of als er contactverbod is)

Moet mijn kind bij aanmelding al weten welke richting hij/zij gaat volgen?

Neen, pas bij de inschrijving voor het eerste leerjaar vragen we welke richting (Latijn of Vrij Project) jouw zoon of dochter zou willen volgen. 

Voor het 2de en 3de leerjaar wordt de richting onmiddellijk bij inschrijving gevraagd (hier is geen aanmeldingsprocedure van toepassing).

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Indien jouw zoon/dochter wil starten in de A-stroom is een getuigschrift van het lager onderwijs nodig. Indien jullie niet in het bezit zijn, maar samen met de school toch van oordeel zijn dat dit een goede keuze is, neem dan contact op met stamina.

Wanneer meld ik mij aan of schrijf ik mij in?

Voor het eerste leerjaar van de eerste graad

 • Van maandag 11 maart 2019 om 9 uur t.e.m. vrijdag 22 maart 2019 om 16 uur kunnen leerlingen uit de voorrangsgroep (broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel) zich inschrijven. Neem hiervoor contact op met de coördinator via mail (caroline@stamina.be) of telefonisch op het nummer 050 34 69 46.
 • Aanmelden = op maandag 25 maart tussen 17 uur en 20 uur meld je je aan via het aanmeldingsformulier. Enkel aanmeldingsformulieren, ingediend vanaf 17 uur, gelden als aanmelding. Inschrijven = indien je aanmelding gunstig gerangschikt is, kan je een afspraak maken om op school je aanmelding om te zetten in een inschrijving.

Voor het tweede leerjaar van de eerste graad

 • Vanaf 24 april 2019 kan ingeschreven worden voor het tweede leerjaar van de eerste graad. Hier dient geen aanmelding voor te gebeuren. Inschrijven kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 15 uur. Op woensdag van 9 uur tot 12 uur.

Voor het eerste leerjaar van de tweede graad

 • Vanaf 24 april 2019 kan ook ingeschreven worden voor het eerste leerjaar van de tweede graad. Hier dient geen aanmelding voor te gebeuren. Inschrijven kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 15 uur. Op woensdag van 9 uur tot 12 uur.

Hoe worden alle aanmeldingen geordend?

 • Voor de elektronische aanmeldingen hanteren we 2 ordeningscriteria: 80% chronologie en 20% toeval. Dit wil zeggen dat de vrije plaatsen 80% volgens chronologie worden ingevuld. De overige 20% worden via een loting ingevuld. De betrokken ouders worden uitgenodigd om de loting bij te wonen.
 • Bij de aanmeldingen wordt de zogenaamde dubbele contingentering toegepast. Bij elke inschrijving moet dan rekening gehouden worden met het aantal ‘indicatorleerlingen’* en het aantal ‘niet-indicatorleerlingen’. 

 * De indicatoren op basis waarvan voorrang verleend wordt, zijn:

1. Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het voorgaande schooljaar, minstens één schooltoelage zoals bedoeld in het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, of het gezin heeft een beperkt inkomen.

2. De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Mijn aanmelding gunstig of ongunstig, wat nu?

 • Gunstig = je kan een afspraak maken met stamina om je aanmelding om te zetten in een gerealiseerde inschrijving = je ontvangt een document gerealiseerde inschrijving = je zoon/dochter is ingeschreven in stamina.
   
 • Ongunstig = je aanmelding komt op de wachtlijst in het aanmeldingsregister terecht = je ontvangt een document ongerealiseerde inschrijving = je zoon/dochter staat op de wachtlijst en is niet zeker van een plaats in stamina.

Wanneer is mijn inschrijving definitief?

Een inschrijving is definitief indien je, bij een afspraak op school, alle formulieren hebt ingevuld en getekend. Je ontvangt een document 'gerealiseerde inschrijving' waarin de inschrijving van je zoon/dochter bevestigd staat.

Wat als ik een klacht heb?

Een klacht kan je doorgeven via ons klachtenformulier.

Ik heb nog een andere vraag

Indien je geen antwoord op jouw vraag hebt kunnen terugvinden, neem dan contact op met caroline@stamina.be

Kan ik al inschrijven voor schooljaar 2020-2021?

Inschrijving voor schooljaar 2020-2021 kan op dit moment nog niet. Vul hier je interesse in, dan houden wij je op de hoogte van de inschrijvingsprocedure.

waartussen kan ik kiezen in stamina?

In de eerste graad (1ste en 2de middelbaar) heb je twee opties: mét of zonder Latijn. In beide opties is er ruimte voorzien om te werken aan een vrij project of om tastings te volgen. Kies je niet voor Latijn, dan is er meer tijd voor tastings en studiebegeleiding onder de vorm van werktijd plus.

In de tweede graad kies je minimum één domein dat je verder wil uitdiepen. Wetenschappen en Techniek (de leerdoelen uit het leerplan Wetenschappen), Welzijn en Maatschappij (de leerdoelen uit het leerplan humane wetenschappen), Economie en Organisatie (de leerdoelen uit het leerplan Economie), Talen en Cultuur (de leerdoelen uit het leerplan Latijn en verdere uitdieping moderne talen).

Daarnaast is er de ruimte om uit verschillende andere domeinen ook een lessenreeks te volgen, een tweede domein te kiezen, of je helemaal te specialiseren op één domein. Zo kan je je eigen sterktes optimaal ontplooien.